Number of the records: 1  

Spoločné projekty a prenos interdisciplinárnych skúseností vo vzdelávaní a výskume.Common Projects and the Dissemination of the Interdisciplinary Experiences to the Education and Research

 1. Title statementSpoločné projekty a prenos interdisciplinárnych skúseností vo vzdelávaní a výskume.Common Projects and the Dissemination of the Interdisciplinary Experiences to the Education and Research
  Main entry-name Koščo, Igor, 1955- (Author) - FA Kabinet počítaćových a multimediálnych disciplín
  In Komunikatívny priestor pre kreatívne inšpirácie a spoluprácu : Medzinárodná vedecká konferencia Banská Štiavnica, 3.-5.10. 2007. -- Bratislava : STU v Bratislave, 2007. -- ISBN 80-227-2717-4. -- s.7-15
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2007
  article

  article

Number of the records: 1