Number of the records: 1  

Náčrt niektorých aspektov vývoja priemyslovej výroby vo vzťahu k informačným tokom

 1. Title statementNáčrt niektorých aspektov vývoja priemyslovej výroby vo vzťahu k informačným tokom
  Main entry-name Holmanová, Anna (Author) - FA Dekanát
  In Komunikatívny priestor pre kreatívne inšpirácie a spoluprácu : Medzinárodná vedecká konferencia Banská Štiavnica, 3.-5.10. 2007. -- Bratislava : STU v Bratislave, 2007. -- ISBN 80-227-2717-4. -- s.73-76
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category of document (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Year2007
  article

  article

Number of the records: 1