Number of the records: 1  

EUROCON 2007. International Conference on Computer as a Tool

 1. Title statementEUROCON 2007. International Conference on Computer as a Tool : Warsaw, Poland, 9.-12.9.2007
  Issue dataWarsaw : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2007
  Subj. Headings komunikačné siete
  komunikačné systémy
  mobilné telekomunikačné systémy
  spracovanie obrazu
  kódovanie obrazov
  kódovanie reči
  ochrana dát
  zabezpečenie dát
  internet
  multimédiá
  dištančné vzdelávanie
  modelovanie
  simulácia
  satelitné systémy
  UDC621.39
  681.324
  681.327.8
  061.3(08)
  LanguageEnglish
  Document kindAZN - zborník
  References (2) - článok
  book

  book


Number of the records: 1