Number of the records: 1  

Kvantové mikroelektronické prvky

 1. Title statementKvantové mikroelektronické prvky
  Main entry-name Počarovský, Štefan (Author) - FEI Fakulta elektrotechniky a informatiky
  Another responsib. Valko, Pavol, 1961- (Author) - FEI Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
  Translated titleQuantum Microelectronic Devices
  In ŠVOČ 2007. Zborník víťazných prác : Bratislava, Slovak Republic, 25.4.2007. -- Bratislava : STU v Bratislave, 2007. -- ISBN 978-80-227-2650-4. -- s.CD-Rom
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2008
  article

  article

Number of the records: 1