Number of the records: 1  

Depence of Resistivity on a Component of the Plastic Part of Strain Tensor

 1. Title statementDepence of Resistivity on a Component of the Plastic Part of Strain Tensor
  Main entry-name Barta, Štefan (Author) - FEI Katedra fyziky
  Another responsib. Dieška, Peter, 1945- (Author) - FEI Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
  Bielek, Jozef, 1939- (Author) - FEI Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva
  et al. (Author)
  In Acta Materialia. -- Vol. 53, (2005), s. 3511-3515
  Document kindRBX - článok z periodika
  rok vydaniarok metrikyIFIF Q (best)SJRSJR Q (best)
  200520053.430Q13.220Q1
  article

  article

Number of the records: 1