Number of the records: 1  

Domain Name System as a Memory and Communication Medium

 1. Title statementDomain Name System as a Memory and Communication Medium
  Main entry-name Bernát, Dušan, 1977- (Author) - FIIT Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
  Translated titleDNS ako pamäťové a komunikačné médium
  In Lecture Notes in Computer Science : 34th Conference on Current Trends in Theory and Practice of Computer Science Nový Smokovec, Slovakia, January 19-25, 2008. -- Vol. 4910 SOFSEM 2008: Theory and Practice of Computer Science (2008), s.560-571
  Subj. Headings DNS
  bezpečnosť
  skrytý kanál
  pamäť
  LanguageEnglish
  Document kindRBX - článok z periodika
  CategoryAEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  In databases WOS: 000253521400049
  SCOPUS: 2-s2.0-38549148813
  Year2008
  References (1) - patentový spis
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.