Number of the records: 1  

Komutatívny zákon a nekonečné súčty reálnych čísel

 1. Title statementKomutatívny zákon a nekonečné súčty reálnych čísel
  Main entry-name Červeňanský, Jaroslav, 1947- (Author) - MTF Katedra matematiky
  In InfoMat 2008 : Zborník príspevkov z 1. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Trenčín 10.9.2008. -- Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2008. -- ISBN 978-80-8075-347-4. -- s.64-68
  Subj. Headings číselný rad
  komutatívny zákon
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category of document (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Year2008
  References (1) - článok
  article

  article

Number of the records: 1