Number of the records: 1  

Štandardy z plávania pre 15 - 19 ročnú školskú populáciu

 1. Title statementŠtandardy z plávania pre 15 - 19 ročnú školskú populáciu
  Main entry-name Macejková, Iveta (Author) - FCHPT Oddelenie telesnej výchovy a športu
  Another responsib. Benčuriková, Lubomíra (Author)
  In Teoretické a didaktické problémy plávania a plaveckých športov : Zborník referátov prednesených na VII. vedeckom seminári s medzinárodnou účasťou 6.-8.10.2000. -- Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2001. -- ISBN 80-88901-50-2. -- s.28-34
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  References (1) - kandidátska dizertačná práca
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.