Number of the records: 1  

Využitie energetického potenciálu zemného plynu pri jeho expanzii v regulačnej stanici na výrobu elektrickej energie pomocou expanznej turbíny a porovnanie alternatív ohrevu plynu kogeneračnou jednotkou a tepelným čerpadlom

 1. Title statementVyužitie energetického potenciálu zemného plynu pri jeho expanzii v regulačnej stanici na výrobu elektrickej energie pomocou expanznej turbíny a porovnanie alternatív ohrevu plynu kogeneračnou jednotkou a tepelným čerpadlom
  Main entry-name Rajzinger, Ján, 1976- (Author) - SjF Ústav tepelnej energetiky
  Another responsib. Kleman, Tomáš, 1982- (Author) - SjF Ústav tepelnej energetiky
  Záležáková, Lucia, 1979- (Author) - SjF Ústav tepelnej energetiky
  Translated titleNatural gas energy utilization on gas pressure reduction station with expansion turbine for electricity production and comparison of gas pre-heating with cogeneration unit and heat pump
  In Vykurovanie 2009. Alternatívne zdroje energie a systémy zásobovania budov teplom : Zborník prednášok zo 17. medzinárodnej konferencie. - Tatranské Matliare, 2.-6. 3. 2009. -- Bratislava : Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS, 2009. -- ISBN 978-80-89216-27-7. -- s.137-140
  Subj. Headings zemný plyn
  tepelné čerpadlo
  natural gas
  heat pump
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2009
  References (1) - monografia
  (1) - príručka
  article

  article

Number of the records: 1