Number of the records: 1  

Zmena v umelecko-kritickom pohľade na architektúru pri strate zraku

 1. Title statementZmena v umelecko-kritickom pohľade na architektúru pri strate zraku
  Main entry-name Lepej, Martin (Author) - FA Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
  In Zborník príspevkov zo seminára doktorandov na Fakulte architektúry STU v roku 2007. -- Brataislava : FA STU , 2008. -- ISBN 978-80-227-3039-6. -- s.110-114
  Subj. Headings zrakovo postihnutí
  vnímanie
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Year2009
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.