Number of the records: 1  

Výskum životného cyklu a ekologizácia obrábania

 1. Title statementVýskum životného cyklu a ekologizácia obrábania : Záverečná správa o riešení projektu APVV-99-P01905. Termín riešenia: august 2005 až júl 2007
  Main entry-name Svetský, Štefan, 1951- (Research team head) - MTF Detašované pracovisko v Dubnici nad Váhom
  Another responsib. Balog, Karol, 1949- (Research team member) - MTF Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
  Deanko, Peter (Research team member)
  Gerulová, Kristína, 1980- (Research team member) - MTF Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
  Jasenák, Jozef, 1958- (Research team member) - MTF Katedra environmentálneho a bezpečnostného inžinierstva
  Králiková, Ružena (Research team member)
  Soldán, Maroš, 1969- (Research team member) - MTF Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
  Tanuška, Pavol, 1966- (Research team member) - MTF Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
  Tureková, Ivana, 1960- (Research team member) - MTF Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
  Pauliková, Alena, 1969- (Research team member)
  Suran, Pavol (Research team member)
  Issue dataTrnava : STU v Bratislave MTF, 2007
  Phys.des.10 s
  Subj. Headings výskumy
  životný cyklus
  ekologizácia
  CountrySlovakia
  Document kindAVS - výskumná správa
  CategoryGAI - Research studies and running reports
  book

  book


Number of the records: 1