Number of the records: 1  

Predúprava povrchu ocele pred galvanickým chrómovaním využitím plazmového výboja v elektrolyte = Pretreatment of steel surface before galvanic chrome plate using the plasma discharges in electrolyte

 1. Title statementPredúprava povrchu ocele pred galvanickým chrómovaním využitím plazmového výboja v elektrolyte = Pretreatment of steel surface before galvanic chrome plate using the plasma discharges in electrolyte : Diplomová práca
  Main entry-name Krafský, Roman, 1983- (Author) - MTF Ústav výrobných technológií
  Another responsib. Podhorský, Štefan, 1964- (xxx) - MTF Ústav výrobných technológií
  Issue dataTrnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009
  Phys.des.71 s Príloha, 1 CD-ROM
  NoteŠtudijný odbor: 5.2.51 výrobné technológie. Študijný program: priemyselné a umelecké zlievarenstvo
  Subj. Headings elektrolyticko-plazmové leštenie
  drsnosť povrchu
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284M070651M*DP-7976Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1