Number of the records: 1  

Návrh zdokonalenia systému zaraďovania a adaptácie zamestnancov na pracovnú pozíciu v ZF SACHS Slovakia, a. s. Trnava = Proposal on Improving the System of Assigning and Adaptation of Employees to Job Positions in company ZF SACHS Slovakia, a. s. Trnava

 1. Title statementNávrh zdokonalenia systému zaraďovania a adaptácie zamestnancov na pracovnú pozíciu v ZF SACHS Slovakia, a. s. Trnava = Proposal on Improving the System of Assigning and Adaptation of Employees to Job Positions in company ZF SACHS Slovakia, a. s. Trnava : Diplomová práca
  Main entry-name Sklenář, Václav (Author)
  Another responsib. Domjánová, Diana (xxx)
  Issue dataTrnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  FacultyMTF
  Phys.des.66 s Prílohy, 1 CD-ROM
  NoteŠtudijný odbor: 5.2.52 priemyselné inžinierstvo. Študijný program: priemyselné manažérstvo
  Subj. Headings personálny manažment
  adaptácia pracovníkov
  adaptačné procesy
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284M070769M*DP-8093Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1