Number of the records: 1  

Využívanie IKT v modernom vzdelávaní

 1. Title statementVyužívanie IKT v modernom vzdelávaní
  Main entry-name Kadnár, Jozef, 1986- (Author) - MTF Ústav inžinierskej pedagogiky a humatitných vied
  Another responsib. Hrmo, Roman, 1964- (Author) - MTF Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie
  Translated titleICT using in modern education
  In Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach II : 2. medzinárodná konferencia o problematike výučby odborných predmetov, informačno-komunikačných technológií a cudzích jazykov. Trnava, 9. september 2009. -- Trnava : Trnavská univerzita, 2009. -- ISBN 978-80-8082-295-8. -- s.89-93
  Subj. Headings komunikačné technológie
  vyučovací proces
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category of document (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Year2009
  article

  article

Number of the records: 1