Number of the records: 1  

OIKODOMOS

 1. Title statementOIKODOMOS
  Main entry-name Joklová, Viera, 1963- (Author) - FA Kabinet počítaćových a multimediálnych disciplín
  Another responsib. Bacová, Andrea, 1962- (Author) - FA Ústav architektúry obytných budov
  Malovaný, Marián, 1945- (Author) - FA Ústav architektúry obytných budov
  Tóthová, Zuzana, 1964- (Author) - FA Ústav architektúry obytných budov
  Lovich, Peter, 1980- (Author) - FA Ústav architektúry obytných budov
  Mečiar, Ivor, 1979- (Author) - FA Kabinet počítaćových a multimediálnych disciplín
  Issue data2009
  Document kindXXX
  CategoryZYY
  book

  book


Number of the records: 1