Number of the records: 1  

Využívanie medzipredmetových vzťahov vo vyučovacom procese na stredných školách

 1. Title statementVyužívanie medzipredmetových vzťahov vo vyučovacom procese na stredných školách
  Main entry-name Bilčík, Alexander, 1969- (Author) - MTF Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie
  Another responsib. Vaculová, Adriana (Author)
  In SCHOLA 2009 : 9. medzinárodná vedecká konferencia Inovácie vo výchove a vzdelávaní inžinierov. Trnava, 3.-4.12.2009. -- Trnava : AlumniPress, 2009. -- ISBN 978-80-8096-106-0. -- s.42-46
  Subj. Headings vyučovací proces
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category of document (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Year2010
  article

  article

Number of the records: 1