Number of the records: 1  

Návrh systému rozvoja tvorivého potenciálu zamestnancov = System proposal of staff creative potential development

 1. Title statementNávrh systému rozvoja tvorivého potenciálu zamestnancov = System proposal of staff creative potential development : Doktorandská dizertačná práca
  Main entry-name Lenhardtová, Zuzana, 1980- (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Horňák, František, 1969- (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Issue dataTrnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  Phys.des.148 s príl (autoreferát)
  NoteVedný odbor: 62-90-9 Podnikový manažment
  Subj. Headings tvorivý potenciál zamestnancov
  vzdelávanie zamestnancov
  tvorivosť
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  Document kindDDZ - dizertačná práca
  CategoryDAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284M071971M*DzP-126Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1