Number of the records: 1  

Zavedenie a uplatnenie systému manažérstva kvality na strednej odbornej škole

 1. Title statementZavedenie a uplatnenie systému manažérstva kvality na strednej odbornej škole : Dizertačná práca
  Main entry-name Hargaš, Ján (Author)
  Another responsib. Albert, Sándor (Thesis advisor)
  Issue dataTrnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  FacultyMTF
  Phys.des.119 s príl (autoreferát)
  NoteŠpecializácia: Teória vyučovania technických odborných predmetov. Obhajoba: 18.6.2009. Vedný odbor: 75-02-9 Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy
  Subj. Headings systém manažérstva kvality
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  Document kindDDZ - dizertačná práca
  CategoryDAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284M071828M*DzP-123Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable