Number of the records: 1  

Návrh modelu finančného manažmentu pre malé a stredné priemyselné podniky = Proposal of a model for financial management in small and medium sized industrial enterprises

 1. Title statementNávrh modelu finančného manažmentu pre malé a stredné priemyselné podniky = Proposal of a model for financial management in small and medium sized industrial enterprises : Dizertačná práca
  Main entry-name Campbell, Jana, 1979- (Author) - MTF Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Majtán, Miroslav (Thesis advisor)
  Issue dataTrnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  Phys.des.154 s autoreferát
  NoteObhajoba: 4.9.2009. Študijný odbor: 62-90-9 Podnikový manažment
  Subj. Headings finančný manažment
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  Document kindDDZ - dizertačná práca
  CategoryDAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284M071823M*DzP-127Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1