Number of the records: 1  

Trendy výskumných metód, techník a výskumných nástrojov v pedagogickom výskume = Trends in research methods, techniques and research tools in pedagogical research

 1. Title statementTrendy výskumných metód, techník a výskumných nástrojov v pedagogickom výskume = Trends in research methods, techniques and research tools in pedagogical research : Diplomová práca
  Main entry-name Hečková, Lenka (Author)
  Another responsib. Labašová, Eva, 1963- (xxx) - MTF Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky
  Issue dataTrnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  FacultyMTF
  Phys.des.68 s príl (1 CD-ROM)
  NoteŠtudijný program: učiteľstvo technických profesijných predmetov. Študijný odbor: 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
  Subj. Headings pedagogický výskum
  výskumné metódy
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284M072114M*DP-8590Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1