Number of the records: 1  

Uplatnenie prvkov TQM v škole = Applications of TQM elements at school

 1. Title statementUplatnenie prvkov TQM v škole = Applications of TQM elements at school : Diplomová práca
  Main entry-name Martinkovičová, Mária (Author)
  Another responsib. Krpálková Krelová, Katarína (xxx) - MTF Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie
  Issue dataTrnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  FacultyMTF
  Phys.des.68 s Prílohy + 1 CD-ROM
  NoteŠtudijný program: učiteľstvo technických profesijných predmetov. Študijný odbor: 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
  Subj. Headings kvalita vzdelávania
  TQM
  SWOT analýza
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284M077825M*DP-8763Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.