Number of the records: 1  

Vytváranie pozitívnej klímy v triede a jej vplyv na proces učenia sa žiakov = Creation of the positive climate in the classroom and its influence on a students´process of learning

 1. Title statementVytváranie pozitívnej klímy v triede a jej vplyv na proces učenia sa žiakov = Creation of the positive climate in the classroom and its influence on a students´process of learning : Diplomová práca
  Main entry-name Ivanišová, Jana (Author)
  Another responsib. Jambor, Jaroslav, 1966- (xxx) - MTF Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie
  Issue dataTrnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  FacultyMTF
  Phys.des.73 s príl (1 CD-ROM)
  NoteŠtudijný program: učiteľstvo technických profesijných predmetov. Študijný odbor: 1.1.2 učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
  Subj. Headings klíma triedy
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  Document kindDDP - diplomová práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284M077749M*DP-8856Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1