Number of the records: 1  

Možnosti zvyšovania obsahu metánu v bioplyne

 1. Title statementMožnosti zvyšovania obsahu metánu v bioplyne
  Main entry-name Špalková, Viera, 1981- (Author) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Another responsib. Hutňan, Miroslav, 1960- (Author) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Lazor, Michal, 1982- (Author) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Kolesárová, Nina, 1983- (Author) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Translated titlePossibilities of increasing methane content in biogas
  Issue data2010
  In Produkcia bioplynu, pyrolýza a splyňovanie - efektívny spôsob zhodnotenia biomasy ako obnoviteľného zdroja energie, január 2010. -- ISBN 978-80-89088-88-1. -- (2010), s.91-95
  LanguageSlovak
  Document kindXXX
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2010
  article

  article

Number of the records: 1