Number of the records: 1  

Produkcia bioplynu z biomasy

 1. Title statementProdukcia bioplynu z biomasy
  Main entry-name Hutňan, Miroslav, 1960- (Author) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Another responsib. Špalková, Viera, 1981- (Author) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Kolesárová, Nina, 1983- (Author) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Lazor, Michal, 1982- (Author) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Translated titleBiogas production from biomass
  Issue data2010
  In Produkcia bioplynu, pyrolýza a splyňovanie - efektívny spôsob zhodnotenia biomasy ako obnoviteľného zdroja energie, január 2010. -- ISBN 978-80-89088-88-1. -- (2010), s.4-35
  LanguageSlovak
  Document kindXXX
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2010
  article

  article

Number of the records: 1