Number of the records: 1  

Utilization of Titanium for Medical Application of Hip Joint

 1. Title statementUtilization of Titanium for Medical Application of Hip Joint
  Main entry-name Bernadič, Ľuboš, 1984- (Author) - MTF Ústav výrobných technológií
  Another responsib. Ulík, Anton, 1945- (Author) - MTF Katedra tvárnenia
  In Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania : Medzinárodná konferencia so zameraním na prezentáciu výsledkov prác doktorandského štúdia. Trnava, 9. apríl 2010. -- Trnava : Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, 2010. -- ISBN 978-80-8082-339-9. -- s.81-87
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2010
  article

  article

Number of the records: 1