Number of the records: 1  

Obnoviteľné zdroje energie

 1. Title statementObnoviteľné zdroje energie
  Main entry-name Boleman, Tomáš, 1984- (Author) - MTF Katedra environmentálneho a bezpečnostného inžinierstva
  Another responsib. Rusko, Miroslav, 1953- (Author) - MTF Ústav integrovanej bezpečnosti
  Translated titleRenewable energy sources
  In Manažérstvo životného prostredia 2008 : Zborník príspevkov z 8. konferencie so zahraničnou účasťou. Bojnice, 5. - 6. december 2008. -- Žilina : STRIX, 2008. -- ISBN 978-80-89281-34-3. -- s.180-184
  Subj. Headings energia
  environment
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences