Number of the records: 1  

Programy cezhraničnej spolupráce

 1. Title statementProgramy cezhraničnej spolupráce
  Main entry-name Rusko, Miroslav, 1953- (Author) - MTF Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
  Another responsib. Boleman, Tomáš, 1984- (Author) - MTF Katedra environmentálneho a bezpečnostného inžinierstva
  Translated titleProgrammes of cross border cooperation
  In Manažérstvo životného prostredia 2008 : Zborník príspevkov z 8. konferencie so zahraničnou účasťou. Bojnice, 5. - 6. december 2008. -- Žilina : STRIX, 2008. -- ISBN 978-80-89281-34-3. -- s.270-277
  Subj. Headings spolupráca
  financie
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.