Number of the records: 1  

Dreviny bývalej Botanickej záhrady v Trnave - východiská pre ďalší rozvoj plochy ako parku v intraviláne obce

 1. Title statementDreviny bývalej Botanickej záhrady v Trnave - východiská pre ďalší rozvoj plochy ako parku v intraviláne obce
  Main entry-name Gerulová, Kristína, 1980- (Author) - MTF Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
  Translated titleWood species of ex-botanical garden in Trnava - basis for the next area development as a park in the territory of the town
  In Dreviny vo verejnej zeleni 2010 : Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou. 22.-23.6.2010, Banská Bystrica. -- Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2010. -- ISBN 978-80-89408-08-5. -- s.60-65
  Subj. Headings dreviny ihličnaté
  botanická záhrada
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Year2010
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.