Number of the records: 1  

Vinohradnícke stavby Malých Karpát

 1. Title statementVinohradnícke stavby Malých Karpát
  Main entry-name Guldan, Martin, 1984- (Author)
  Translated titleWine-growimg buildings of Small Carpathians
  In Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka IX. : Obnova stavebného fondu ako príspevok k trvalo udržateľnému rozvoju vidieka.Zborník referátov z Medzinárodnej konferencie.Bratislava,SR,22.4.2010. -- Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010. -- ISBN 978-80-89113-65-1. -- s.114-118
  Subj. Headings folk architecture
  ľudová architektúra
  vineyard architecture
  vinohradnícka architektúra
  vinohradníctvo
  viticulture
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Year2010
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.