Number of the records: 1  

Boundary Layers Effect for Linear Singularly Perturbed Differential Equation

 1. Title statementBoundary Layers Effect for Linear Singularly Perturbed Differential Equation
  Main entry-name Liška, Vladimír, 1973- (Author) - MTF Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
  Another responsib. Vaculíková, Ľudmila, 1954- (Author) - MTF Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
  Vrábeľ, Róbert, 1967- (Author) - MTF Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky
  Translated titleEfekt hraničných vrstiev pre lineárnu singulárne perturbovanú diferenciálnu rovnicu
  In XXII. Didmattech 2009 : Trnava - Komárno 2010. -- Trnava : Trnavská univerzita, 2010. -- ISBN 978-80-8122-006-7. -- s.31-35
  Subj. Headings diferenciálna rovnica
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2010
  article

  article

Number of the records: 1