Number of the records: 1  

Klopenie ohýbaných nosníkov. Prúty namáhané kombinovane osovou silou NEd a ohybovým momentom MEd podľa STN EN 1993-1-1

 1. Title statementKlopenie ohýbaných nosníkov. Prúty namáhané kombinovane osovou silou NEd a ohybovým momentom MEd podľa STN EN 1993-1-1
  Main entry-name Baláž, Ivan, 1948- (Author) - SvF Katedra kovových a drevených konštrukcií
  Another responsib. Koleková, Yvonna, 1959- (Author) - SvF Katedra stavebnej mechaniky
  Translated titleLT buckling of bending beams. Rods loaded combined axial force and bending moment Ned MEd according to EN 1993-1-1
  In Navrhovanie oceľových konštrukcií podľa Eurokódu 3 STN EN 199, časti -1-1:2006 a časti -1-8:2007, podľa ich národných príloh NA: 2007 a NA: 2008 a ich opráv AC: 2009 a AC: 2009. -- Bratislava : Inžinierske konzultačné stredisko Slovenskej komory stavebných inžinierov, 2010. -- ISBN 978-80-89113-68-2. -- s.107-143
  Subj. Headings bending beam
  klopný moment
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryACD - Chapters in academic school-books issued in home editorship
  Year2010
  article

  article

Number of the records: 1