Number of the records: 1  

Stanovisko IFLA k autorským právam v digitálnom prostredí

 1. Title statementStanovisko IFLA k autorským právam v digitálnom prostredí
  Main entry-name Stasselová, Silvia, 1967- (Translator) - SvF Knižničné a informačné centrum
  Translated titleThe IFLA Position on Copyright in the Digital Environment
  In Knižnica. -- Roč. 11, č. 4 (2010), s.11-13
  Subj. Headings autorské práva
  digitálne prostredie
  zdieľanie informačných zdrojov
  vypožičiavanie
  copyright
  digital environment
  information resource sharing
  lending
  knižnica
  library
  LanguageSlovak
  Document kindRBX - článok z periodika
  CategoryEDJ - Browse works, scientific translations in magazines and year-books
  Category (from 2022)O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

Number of the records: 1