Number of the records: 1  

Návrh systému daňového manažmentu v malých a stredných priemyselných podnikoch = The proposal of tax management system for small and medium sized industrial enterprises

 1. Title statementNávrh systému daňového manažmentu v malých a stredných priemyselných podnikoch = The proposal of tax management system for small and medium sized industrial enterprises : Dizertačná práca
  Main entry-name Homokyová, Mária, 1971- (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Another responsib. Molnár, Pavol (Thesis advisor)
  Issue dataTrnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  Phys.des.144 s príl
  NoteČíslo a názov študijného odboru: 62-90-9 Podnikový manažment
  Subj. Headings daňovníctvo
  daňový manažment
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  Document kindDDZ - dizertačná práca
  CategoryDAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  284M079169M*DzP-191Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1