Number of the records: 1  

Komunikácia a krízový manažment

 1. Title statementKomunikácia a krízový manažment
  Main entry-name Srnka, Peter, 1981- (Author) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titleCommunication and Crisis management
  In Interakcia masmediálnej a marketingovej komunikácie : Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. 3.-4.11.2010, Smolenice, SR. -- Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2010. -- ISBN 978-80-8105-209-5. -- s.301-306
  Subj. Headings krízový manažment
  kríza
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Year2010
  article

  article

Number of the records: 1