Number of the records: 1  

Rozmanité dimenzie sakrálnej tvorby Feiglerovcov

 1. Title statementRozmanité dimenzie sakrálnej tvorby Feiglerovcov
  Main entry-name Lukáčová, Elena, 1938- (Author) - FA Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
  Another responsib. Pohaničová, Jana, 1966- (Author) - FA Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
  In Feiglerovci a architektúra Bratislavy : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej v Bratislave 2. decembra 2010. -- Bratislava : Vydavateľstvo Spolku architektov Slovenska, 2010. -- ISBN 978-80-88757-65-8. -- s.11-16
  Subj. Headings Feiglerovci
  sakrálna tvorba
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Year2010
  References (1) - článok
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.