Number of the records: 1  

Bezvýkopové metódy rekonštrukcií podzemných vedení

 1. Title statementBezvýkopové metódy rekonštrukcií podzemných vedení
  Main entry-name Ledényiová, Tatiana, 1962- (Author) - SvF Katedra geotechniky
  Translated titleReconstruction of underground lines with trenchless technologies
  In Príprava,navrhovanie a realizácia inžinierskych stavieb : Medzinárodná vedecká konferencia - CONECO 2011.Bratislava,31.3.2011. -- Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011. -- ISBN 978-80-277-3469-1. -- s.nestr.
  Subj. Headings Bezvýkopové technológie
  damages of pipes
  pipelines with small diameter
  poškodenia potrubí
  rúrové vedenia s malým priemerom
  Trenchless Technology
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryBED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  Year2011
  article

  article

Number of the records: 1