Number of the records: 1  

Porovnanie adsorpčných kapacít vybraných materiálov pri odstraňovaní As a Sb z vody

 1. Title statementPorovnanie adsorpčných kapacít vybraných materiálov pri odstraňovaní As a Sb z vody
  Main entry-name Ilavský, Ján, 1958- (Author) - SvF Katedra zdravotného inžinierstva
  Another responsib. Barloková, Danka, 1956- (Author) - SvF Katedra zdravotného inžinierstva
  Munka, Karol, 1954- (Author)
  Karácsonyová, Monika (Author)
  Brtko, Juraj, 1950- (Author)
  Varga, Stanislav, 1983- (Author)
  Translated titleComparison of Sorption Capacities of Selected Materials in Removal of Arsenic and Antimony from Water
  In Modernizácia a optimalizácia úpravní vôd - 2.ročník : Zborník odborných prác z konferencie.Stará Lesná,SR,2.-3.3.2011. -- Bratislava : Hydrotechnológia Bratislava s.r.o., 2011. -- ISBN 978-80-969974-4-2. -- s.21-32
  Subj. Headings adsorpčné kapacity
  adsorption capacities
  drinking water
  Filtrácia
  filtration
  odstraňovanie antimónu
  odstraňovanie arzénu
  pitná voda
  removal of antimony
  removal of arsenic
  sorpčné materiály
  sorption materials
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Category of document (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Year2011
  article

  article

Number of the records: 1