Number of the records: 1  

The Importance of Simulation for the Increase of Efficiency at the Manufacture of Precision Drop Forgings

 1. Title statementThe Importance of Simulation for the Increase of Efficiency at the Manufacture of Precision Drop Forgings
  Main entry-name Kapustová, Mária, 1959- (Author) - MTF Ústav výrobných technológií
  Another responsib. Kravárik, Ľuboš, 1985- (Author) - MTF Ústav výrobných technológií
  Sobota, Róbert, 1978- (Author) - MTF Ústav výrobných technológií
  Translated titleVýznam simulácie pre zvyšovanie efektivity výroby presných zápustkových výkovkov
  In Hutnické listy. -- Roč. 64, č. 4 (2011), s.97-100
  Subj. Headings computer simulation
  LanguageEnglish
  Document kindRBX - článok z periodika
  CategoryADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  Year2011
  References (1) - článok
  article

  article

Number of the records: 1