Number of the records: 1  

Ochrana nových uznaných zdrojov

 1. Title statementOchrana nových uznaných zdrojov
  Main entry-name Božíková, Jarmila, 1955- (Author) - SvF Katedra zdravotného inžinierstva
  Another responsib. Molnár, Karol, 1983- (Author) - SvF Katedra zdravotného inžinierstva
  Nemeš, Pavol, 1986- (Author) - SvF Katedra zdravotného inžinierstva
  Translated titleProtection recognized sources new
  In AQUA 2011 : Ochrana vôd.Zborník prác z vedecko-odbornej konferencie.Trenčín,SR,september 2011. -- Bratislava : STU v Bratislave, 2011. -- ISBN 978-80-227-3564-3. -- s.11-21
  Subj. Headings healing water
  liečivé vody
  mineral water
  minerálne vody
  ochranné pásma
  vodný zdroj
  water resource
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryBED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  Year2011
  article

  article

Number of the records: 1