Number of the records: 1  

Window for passive houses and its location in the wall

 1. Title statementWindow for passive houses and its location in the wall
  Main entry-name Palko, Milan, 1978- (Author) - SvF Katedra konštrukcií pozemných stavieb
  Translated titleOkno pre pasívny dom a jeho poloha v stene
  In ANSYS 2011 [elektronický zdroj] : Sborník konference, Praha, ČR, 19.-21.10.2011. -- Praha, 2011. -- ISBN 978-80-905040-0-4. -- s.nestr.
  Subj. Headings okno
  pasívne domy
  passive houses
  windows
  LanguageEnglish
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFC - Reports at international scientific conferences
  Category (from 2022)V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  Year2011
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.