Number of the records: 1  

Katalýza v bežnom živote

 1. Title statementKatalýza v bežnom živote
  Main entry-name Ondrejkovičová, Iveta, 1951- (Author) - FCHPT Oddelenie anorganickej chémie
  Another responsib. Bakošová, Monika, 1958- (Author) - FCHPT Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
  Bodík, Igor, 1961- (Author) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Holá, Oľga, 1947- (Author) - FCHPT Oddelenie chemickej fyziky
  Hronec, Milan, 1943- (Author) - FCHPT Oddelenie organickej technológie
  Hutňan, Miroslav, 1960- (Author) - FCHPT Oddelenie environmentálneho inžinierstva
  Izakovič, Mário, 1973- (Author) - FCHPT Oddelenie anorganickej chémie
  Jantová, Soňa, 1955- (Author) - FCHPT Oddelenie biochémie a mikrobiológie
  Kaliňák, Michal, 1977- (Author) - FCHPT Oddelenie NMR a hmotnostnej spektrometrie
  Kovařík, Pavel, 1948- (Author) - FCHPT Oddelenie fyzikálnej chémie
  Šajbidor, Ján, 1955- (Author) - FCHPT Oddelenie biochemickej technológie
  Issue dataBratislava : Nakladateľstvo STU, 2011
  Phys.des.97 s. [9,274 AH]
  ISBN978-80-227-3548-3
  NoteFáberová, Zuzana. recenzenti: Tatarko, Miroslav
  LanguageSlovak
  Document kindASK - skriptá
  CategoryBCI - Scripts and school texts (lectures)
  Year2011
  book

  book


Number of the records: 1