Number of the records: 1  

Vybudovanie základne pre interdisciplinárny transfer výsledkov výskumu architektonického dedičstva

 1. Title statementVybudovanie základne pre interdisciplinárny transfer výsledkov výskumu architektonického dedičstva : Ročná správa o riešení projektu KEGA č. 064STU-4/2011
  Main entry-name Kráľová, Eva, 1951- (Author) - FA Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
  Translated titleBuilding of basis for interdisciplinary transfer of architectural heritage research
  Issue dataBratislava : STU v Bratislave, 2011
  Phys.des.32
  Subj. Headings ochrana pamiatok
  architektonické dedičstvo
  výskum
  inovácie
  transfer
  LanguageSlovak
  Document kindAVS - výskumná správa
  CategoryGAI - Research studies and running reports
  book

  book


Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.