Number of the records: 1  

Acta Technica Corviniensis - Bulletin of Engineering [elektronický zdroj]

 1. Title statementActa Technica Corviniensis - Bulletin of Engineering [elektronický zdroj]
  Year, No.Tom V, Fas. 1, rok 2012
  Issue data2012
  ISSN2067-3809
  Collective Record/Entry Acta Technica Corviniensis - Bulletin of Engineering [elektronický zdroj]
  Document kindBRR - ročník a/alebo číslo časopisu
  References (4) - článok
  journal

  journal

Number of the records: 1