Number of the records: 1  

Navrhovanie prútových a plošných betónových konštrukcií vo VS STRAP na KBKM

 1. Title statementNavrhovanie prútových a plošných betónových konštrukcií vo VS STRAP na KBKM
  Main entry-name Šoltész, Július, 1953- (Author) - SvF Katedra betónových konštrukcií a mostov
  Translated titleDesigning of beam and shell concrete structures in a CS STRAP at DeCoSaB
  In Statika stavieb 2012 : Zborník príspevkov zo 17. konferencie.Piešťany,SR,14.-15.3.2012. -- Bratislava : Spolok statikov Slovenska, 2012. -- ISBN 978-80-970037-3-9. -- s.195-203
  Subj. Headings betónové konštrukcie
  concrete structures
  data processing
  Euro standards
  euronormy
  FEM
  MKP
  modeling of structures
  modelovanie konštrukcií
  spracovanie dát
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2012
  article

  article

Number of the records: 1