Number of the records: 1  

Návrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva v spoločnosti FREMACH TRNAVA, s.r.o

 1. Title statementNávrh súboru opatrení na zefektívnenie interných smerníc pre vedenie účtovníctva v spoločnosti FREMACH TRNAVA, s.r.o.
  Main entry-name Kuzmová, Lenka, 1990- (Author) - MTF Materiálovotechnologická fakulta
  Another responsib. Horváthová, Martina, 1971- (Thesis advisor) - MTF Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
  Translated titlePackage of measures to promote efficiency of book-keeping internal directives in FREMACH Trnava s.r.o.
  Issue dataTrnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  Phys.des.49s CD ROM
  Subj. Headings priemyselné manažérstvo
  Industrial Management
  legislation
  vnútropodniková smernica
  legislatíva
  účtovníctvo
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66455
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M*BP-5703Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1