Number of the records: 1  

Kvalita vyučovacieho procesu na strednej škole

 1. Title statementKvalita vyučovacieho procesu na strednej škole
  Main entry-name Bezáková, Katarína, 1982- (Author) - MTF Materiálovotechnologická fakulta
  Another responsib. Krištofiaková, Lucia, 1982- (Thesis advisor) - MTF Katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie
  Translated titleQuality of educational process on high schools.
  Issue dataTrnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  Phys.des.59 s príl
  Subj. Headings učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch
  Teaching Practical Subjects in Engineering Majors
  kvalita vzdelávania
  vyučovací proces
  CountrySlovakia
  LanguageSlovak
  URLhttp://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84684
  Document kindDBP - bakalárska práca
  book

  book

  BarcodeCall number of locationCall numberLocationSublocationInfo
  M*BP-6729Materiálovotechnická fakultaM štud. kvalif. prácunavailable

Number of the records: 1