Number of the records: 1  

Farebnosť stavebného dedičstva - k úlohe resp. možnostiam samospráv a metodike pamiatkových výskumov

 1. Title statementFarebnosť stavebného dedičstva - k úlohe resp. možnostiam samospráv a metodike pamiatkových výskumov
  Main entry-name Urlandová, Andrea, 1960- (Author) - FA Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
  Another responsib. Váňová, Jana, 1985- (Author) - FA Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
  In Bardkontakt 2012 : Problematika mestských pamiatkových centier. Zborník prednášok Bardejov 21.-22.august 2012. Jubilejný 20. ročník. -- Bardejov : Mesto Bardejov, 2012. -- ISBN 978-80-971106-3-5. -- s.208-212
  Subj. Headings stavebné dedičstvo
  výskum pamiatkový
  metodika
  farebnosť
  farebnosť exteriérová
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryBED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  Year2012
  article

  article

Number of the records: 1