Number of the records: 1  

International Journal of Theoretical Physics

 1. Title statementInternational Journal of Theoretical Physics
  Year, No.Vol. 38, Iss. 2, rok 1999
  Issue data1999
  Issue dataNew York : Springer Science+Business Media B.V.
  Collective Record/Entry International Journal of Theoretical Physics
  Document kindBRR - ročník a/alebo číslo časopisu
  References (1) - článok
  rok vydaniarok metrikyIFIF Q (best)SJRSJR Q (best)
  199919990.474Q3Q341
  journal

  journal

Number of the records: 1