Number of the records: 1  

Diagnostika vodného režimu pôdy pre rozdielne porasty

 1. Title statementDiagnostika vodného režimu pôdy pre rozdielne porasty.
  Main entry-name Jarabicová, Miroslava, 1987- (Author) - SvF Katedra vodného hospodárstva krajiny
  Translated titleDiagnosing water regime of soil for different crops.
  In Konferencia mladých výskumníkov [elektronický zdroj] : Kočovce, SR, 21.-23.11.2012. -- Bratislava : STU v Bratislave SvF KZEI, 2012. -- ISBN 978-80-227-3816-3. -- s.8-14
  Subj. Headings porasty
  soil water regime
  soil water storage
  vegetation
  vodný režim pôdy
  zásoba vody v pôde
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2012
  References (1) - príručka
  (1) - skriptá
  article

  article

Number of the records: 1