Number of the records: 1  

Závislosť vo vzťahu k vnútornému prostrediu

 1. Title statementZávislosť vo vzťahu k vnútornému prostrediu
  Main entry-name Salcer, Igor, 1983- (Author) - FA Ústav interiéru a výstavníctva
  In Mikroprostredie a civilizačné ochorenia [elektronický dokument] : Zborník príspevkov z kolokvia a interdisciplinárnej otvorenej diskusie organizovanej pod záštitou projektu APW-0469-11: Interiérový dizajn ako prostriedok prevencie a liečenia civilizačných chorôb. 7.11.2012, FA STU Bratislava. -- Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. -- ISBN 978-80-227-3848-4. -- s.58-61
  Subj. Headings prostredie vnútorné
  workoholizmus
  LanguageSlovak
  Document kindRZB - článok zo zborníka
  CategoryAFD - Reports at home scientific conferences
  Year2012
  article

  article

Number of the records: 1